Så kan man tolka svaret på det medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Häggeby som just nu diskuteras i Håbo.

Tidningen berättade om förslaget förra våren.

En kvinna pekade på det stora antalet barn som föds i Häggeby, men kommunala förskolor finns bara i Skokloster och inne i Bålsta.

Artikelbild

| Det här området norr om Bålsta är på väg att växa. Kanske en privat aktör är intresserad av ytterligare en förskola på Skoklosterhalvön.

När barn- och utbildningsförvaltningen yttrade sig om förslaget underströk man att det "utifrån gällande budgetstyrprinciper för kommunal verksamhet krävs en byggnation om minst sex avdelningar, cirka 110 barn".

På måndag ska kommunstyrelsen ta upp frågan.

Det finns planer på ny bebyggelse i området. Vid senaste mötet sa till exempel politikerna ja till att gå vidare med planarbetet för ett nytt villaområde i Måttan, Häggeby.

Nu ska man även titta på möjligheterna till en bra plats för skola eller förskola här.

"Förvaltningen ska se över möjligheten att tillskapa byggrätt för skoländamål i samband med detta planarbete, som dock ligger något/några år fram i tiden".