Den slutsatsen drar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet i en studie som publiceras i vetenskapstidskriften Global Change Biology.

– Våra resultat tyder på att fortsatta klimatförändringar som ger oss sjöar med varmare och brunare vatten kan leda till minskad fiskproduktion, säger i ett pressmeddelande doktoranden Renee van Dorst vid Institutionen flör akvatiska resurser vid SLU:s kustvattenlaboratorium i Öregrund.

I studien analyserade forskarna provfiskedata för abborrar i 52 mindre och medelstora sjöar med olika vattentemperaturer och vattenfärger runtom i Sverige.

Både vatttentemperaturen och sjövattnets färg visade sig ha betydelse för fiskproduktionen, men på litet olika sätt. Abborrar i varmare sjöar är oftare yngre och mindre än abborrar i kallare sjöar. Abborrar i brunare sjöar, framför allt större och äldre fiskar, växer sämre än abborrar i sjöar med ljusare vatten.

Fortsatta klimatförändringar förväntas inte bara göra sjöarna allt varmare. Sjövattnet förväntas också få en mörkare färg till följd av att ökad nederbörd leder till att mer upplöst och färgat organiskt kol sköljs ut i dem från omgivande marker.

– Vi måste ta hänsyn till flera variabler som påverkas av ett förändrat klimat om vi ska kunna förutsäga hur fiskproduktionen kommer att förändras i framtiden. Vi måste också förstå hur fisken påverkas både på individ- och populationsnivå, säger Renee van Dorst.

Hela studien i Global Change Biology kan läsas här.