Livsmedelskedjan Lidl vill etablera en butik i Knivsta. Den plats som varit aktuell är gropen som finns vid infarten till Alsike.

– Det har visat sig att det löper en kraftig elledning under tomten där bygget var planerat. Det går att lösa genom att bygga butiken längre bak på tomten och anlägga en parkering över ledningen, säger Klas Bergström, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Men i kommunhuset diskuteras alternativa placeringar av butiken. En är på mark i närheten av E4:a-pendlarparkeringen som ligger vid Circle K längs Gredelbyvägen.

Therése Hultén, pressansvarig vid Lidl, säger att man kan tänka sig att bygga på en annan plats förutsatt att läget är likvärdigt med ursprungsläge vid Gredelbyrondellen.

– Men frågan vi ställer oss är varför vi skulle behöva överge en framförhandlad och överenskommen plats, där alla ursprungligen var nöjda med lösningen och som dessutom är väldigt passande ur vårt perspektiv, säger hon.

– Hade frågan uppkommit i dag hade jag sagt att vi ska samla alla butiker vid stationen för att inte få ett spretigt och utpritt centrum, men det sa vi inte då avtalet tecknades, säger Klas Bergström.

Bergström hävdar att kommunen kommer att fullfölja avtalet även om ett markanvisningsavtal inte är en garanti varken att få köpa eller bygga på marken.

– Jag är dock inte övertygad om att jag har en majoritet bakom mig, säger Klas Bergström.

Besluten om var bygget kommer ske fattas dels i ks, vad gäller markförsäljning, dels i samhällsutvecklingsnämnden som är den nämnd som beslutar om detaljplaner. Ett slutgiltigt besked väntas vara klart senast i oktober.