Utsläppen av koldioxid måste minska med drygt 16 procent per år från januari 2020 om Knivsta kommun ska leva upp till Parisavtalets tvågradersmål för den globala uppvärmningen.

– Målet är att bli en koldioxidneutral kommun. Nu vet vi var vi står just nu, säger Kerstin Umegård (MP).

– Nu har vi fått en bas och tips om vad vi borde titta på. Det handlar egentligen om sådant vi redan jobbar mycket med: kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och byggande av passivhus och trähus, säger Christer Johansson (V).

Artikelbild

| Välj kollektivtrafik framför bilen eller flyget, uppmanar Kerstin Umegård (MP) och Christer Johansson (V). De gläds åt kommunens nya koldioxidbudget som är en hjälp i klimatarbetet.

På initiativ av Vänsterpartiet beställde Knivsta kommun en koldioxidbudget av Centrum för miljö- och utvecklingsstudier i Uppsala, CEMUS. De har räknat ut kommunens nuvarande koldioxidutsläpp och var maxgränsen ligger för att nå Parisavtalet.

Majoriteten har bildat en grupp som ska styra det politiska arbetet kring Agenda 2030, en handlingsplan för förändring mot ett hållbart samhälle, där koldioxidutsläppen är en del.

– Vi har börjat bolla. Nu ska vi identifiera var och hur vi ska jobba. Hur involverar vi oppositionen och alla medborgare? Inom många områden krävs det att enskilda människor tar sitt ansvar, säger Kerstin Umegård.

I koldioxidbudgeten är utsläppen från invånarnas flygresor inräknade.

Kommunen marknadsför ju närheten till Arlanda. Hur ska ni folk att flyga mindre?

– Du har en poäng där. Vi borde marknadsföra närheten till Stockholms central, som är en knutpunkt för tågtrafiken, svarar Kerstin Umegård.

– Vi ska fortsätta lyssna på våra ungdomar som tar klimathotet på fullt allvar. De kan påverka sina anhöriga. Inrikes borde man kunna skippa flyget, säger Christer Johansson.

Kommunen har ett klimattänk när de bygger och planerar nya områden, till exempel Alsike Nord etapp två och Nydal. Där ska man inte behöva bil i vardagen, men då gäller det att det finns en fungerande kollektivtrafik.

– Alsike Nord bygger vi med tanke på en framtida tågstation på gångavstånd. Tills den finns måste vi fixa annan bra kollektivtrafik så att man kan börja sitt bilfria liv redan när man flyttar in, säger Kerstin Umegård.

Mycket av koldioxidutsläppen rår inte kommunen över. En nyckelfråga som lyfts fram i koldioxidbudgeten är därför samverkan med näringsliv, privatpersoner och föreningar.

– Vi har ingen färdig modell för det, men vi tittar mycket på andra kommuner som kommit längre, säger Christer Johansson.