Arbetsmiljöverket ställde sex krav på friskolan Margaretaskolan för att undanröja brister i arbetsmiljöarbetet senast 31 oktober 2017. Skolan vidtog åtgärder, men flera av dem först efter att tidsfristen gått ut. Detta enligt en dom i Förvaltningsrätten där skolan döms att betala ett vite på 50 000 kronor till staten.

Det handlar bland annat om att upprätta rutiner som beskriver när och hur skolan ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Enligt rektor Maria SilénKaminski hade skolan uppfyllt kraven redan innan tidsfristen gick ut.

– Vårt juridiska ombud var tydligt med att vi hade gjort åtgärderna. Jag har inte sett domen än, men jag kan tänka mig att vi kommer att överklaga den, säger Maria Silén Kaminski.