Mellan 1991 och 2018 ökade den svenska medeltemperaturen med 1,7 grader. Globalt ökade temperaturen under samma period med 0,73 grader.

Temperaturökningen jämförs med så kallad förindustriell tid, det vill säga perioden mellan 1861 och 1890.

Den största förändringen ser vi i områden med vinterväder och snö. Områdena med is och snö som vanligtvis reflekterar en del av solljuset blir mindre och där blir temperaturökningen som tydligast, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Samma utveckling finns även i länder längre söderut, som Danmark och Tyskland. Men eftersom de saknar Sveriges utpräglade vinterklimat blir temperaturförändringen inte lika påtaglig där, enligt Erik Kjellström.

Fortsätter utvecklingen kommer årstiderna som vi känner dem i dag att förändras. Tydligast kommer det att märkas på vintern, som blir allt mindre vit.

Det kan komma ganska mycket snö när den väl faller, men snösäsongen blir definitivt kortare. Samtidigt kommer tiden för växtlighet att bli längre, något som vi redan märker i dag, konstaterar Erik Kjellström.