Ekonomi Den statliga tågoperatören SJ redovisar en vinst före skatt på 198 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 93 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Nettoomsättningen landade på 2 048 miljoner kronor, jämfört med 1 848 miljoner kronor för ett år sedan.

Punktligheten för lång- och medeldistanståg, mätt som andel av tågen som är högst fem minuter försenade, steg till 82 procent (75), respektive 93 procent (88) under tredje kvartalet.