Det finns ett stort behov att höra myndigheternas åsikter om vilka åtgärder som är mest prioriterade. Vi kommer att behöva ta det här i flera steg eftersom det civila försvaret nästan avvecklades i början på 1990-talet, säger inrikesminister Mikael Damberg (S), som ansvarar för krisberedskapen.

Tar tid

Det kommer att ta tid att bygga förmåga, säger Damberg och poängterar att det civila försvaret måste fungera för att det militära ska kunna göra det.

Bakgrunden till uppdragen är den parlamentariskt sammansatta försvarsberedningens rapport Motståndskraft, om det civila försvaret. Den lades fram i slutet av 2017. I rapporten föreslogs att civilförsvaret skulle återuppstå, till en kostnad på 4,2 miljarder kronor per år, fram till 2025. Målet bedömdes vara att Sverige i ett krisläge ska ha förråd, infrastruktur och beredskap som klarar minst tre månader utan stöd från andra länder. Samtidigt ska hushållen klara sig minst en vecka utan stöd från samhället. Motiveringen var att det skärpta säkerhetspolitiska läget och ett sårbart samhälle kräver en rejäl uppryckning.

Myndigheterna får till den 2 mars nästa år på sig att komma med sina förslag. De ska också göra beräkningar av kostnaderna för att stärka beredskapen.

Underlag för proposition

Det de kommer fram till ska vara ett underlag för regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition, som omfattar perioden 2021–2025.

Häromdagen gav regeringen ett liknande uppdrag till Försvarsmakten och, bland andra, Försvarets materielverk, vad gäller det militära försvaret. De ska också leverera underlag inför inriktningspropositionen, men vara klara redan den 15 november i år.

De ska utifrån Försvarsberedningens rapport Värnkraft, som lades fram i maj, analysera och kostnadsberäkna beredningens förslag. De ska rangordna dem i fyra steg efter hur angelägna de är.

Försvarsberedningen räknade på att utgifterna för det militära försvaret skulle öka till 1,5 procent av BNP till 2025, vilket bedöms vara 84 miljarder kronor då. Med de 4,2 miljarderna till civilförsvaret blir det uppemot 90 miljarder 2025.

Rättad: Ändrar årtal för när rapporten Motståndskraft kom.