Svenskar som anslutit sig till terrorrörelsen IS skyddas av föreningsfriheten i grundlagen, skriver Dagens Nyheter.

Trots att Sverige beslutade att kriminalisera terrorresor för ett år sedan, saknas det fortfarande juridiska medel i det svenska rättsväsendet för att försvåra terrorism i större utsträckning.

Regeringen pressas nu av EU att skärpa sin lagstiftning. I Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien, Estland och Österrike är det numera straffbelagt att tillhöra en terrorrörelse.

Men den svenska regeringen kommer inte att göra liknande lagändringar. Föreningsfriheten kommer att prioriteras framför att förbjuda terrororganisationer även i framtiden.

Grundlagsändringar är ingenting vi kommer att titta på. Det hade i så fall krävts tydliga direktiv från regeringen, säger Lars Werkström, som utreder en ny terrorlag till DN.