Eftersom älgstammen minskar har Jägareförbundet dragit i gång kampanjen "Rädda älgen". Markägare och skogsbolag anser däremot att älgen gör alltför stor åverkan på skogen genom kostsamma betesskador och vill därför att älgstammen hålls nere.

Trots detta tycker Jimmy Nyman från Jägareförbundet i Västerbotten att kampanjen tagits emot väl sedan jakten satte i gång i september.

Vi har fått positiv feedback både från jägarkåren och från en del myndigheter. Vi vill inte ställa till med något trassel utan vi vill väcka diskussionen om hur vi kommer vidare tillsammans.

Vill samarbeta

Jimmy Nyman säger att Jägareförbundet inte sitter på några ess i rockärmen, han vill gärna se ett samarbete mellan förbundet och skogsägare för att hitta lösningar på betesskadorna. Han tror att det kan finnas andra metoder än att minska älgstammen ytterligare.

I norr kan det till exempel handla om att hitta alternativt bete som rönn och sälg. I södra Sverige är det främst brist på tall som är ett problem.

Johan Stedt från Jägareförbundet i Värmland och Örebro län håller med om att det måste till mer tall i skogarna. Älgarna tycker om att äta bärris och lövträd, dessa gynnas av tallmarker.

Man har minskat viltstammen i så många år, men det gör ingen skillnad på skogsskadorna, det måste till andra medel.
Hur man ska väga viltstammar och foderanpassningar mot varandra, där är vi inte helt överrens, men grundinställningen att det behövs mer tall i skogen där är vi överrens med skogsbolagen och det pågår projekt för att öka tallen.

Kulturhistoria

Älgjakten betyder mycket för många människor, inte bara jakten i sig, utan även socialt. Många passar på att återvända till hembygden för att jaga. Det är en del av Sveriges kulturhistoria, menar Jägareförbundet.

Jag har tagit ledigt hela veckan, det är en av årets höjdpunkter. Gemenskapen i jaktlaget och samspelet med mina hundar betyder mycket, säger Johan Stedt.