59 senatorer röstade för och 41 emot, sedan tolv republikaner tagit ställning emot nödläget som Trump utfärdade vid USA:s södra gräns med hänvisning till migrationen.

Via ett nödläge söker han en möjlighet att finansiera bygget av en barriär längs med gränsen mot Mexiko, vilket kongressen sagt nej till att budgetera för.

Trump hade tidigare aviserat att han lär använda sig av sitt särskilda veto för att likväl få till stånd ett formellt nödläge.

Artikelbild

| USA:s president Donald Trump. Arkivbild.

"VETO!" twittrade presidenten kort efter omröstningen i senaten, och tillade senare att han ser fram emot att lägga veto mot en resolution som "öppnar gränserna". Han tackar de republikaner som röstade emot – "för att stödja gränssäkerheten och den mur vi så desperat behöver".

Det blir Trumps första veto sedan tillträdet i januari 2017.

Domstol avgör

Den stopplag som senaten godkände hade det demokratledda representanthuset redan gjort tumme upp för.

Artikelbild

| Kongressbyggnaden Capitolium i USA:s huvudstad Washington DC. Arkivbild.

En stopplag avbryter det nödläge Trump utlyste den 15 februari för att frigöra pengar för sitt kanske viktigaste vallöfte: bygget av en gränsmur mot Mexiko.

Innan dess hade presidenten misslyckats med att få loss motsvarande 50 miljarder kronor för muren i budgetförhandlingar med kongressen.

För att köra över Trumps nu aviserade veto krävs två tredjedelar av kongressledamöternas röster och det har inte stopplagens anhängare.

Att det ska behöva gå så långt är dock en rejäl prestigeförlust för presidenten. Dessutom har nödläget även utmanats i domstol som konstitutionsvidrigt och den processen är långt ifrån avgjord.

Skapar olust

De republikanska kongressledamöter som stödjer stopplagen har olika skäl för det.

Vissa anser att det är fel av presidenten att på så sätt flytta om i statsbudgeten, eftersom det är kongressen som fattar beslut om anslag.

Andra anser att det utlysta nödläget utgör ett "farligt" prejudikat, att en framtida demokratisk president skulle kunna göra detsamma och hänvisa till exempelvis klimatkrisen eller behovet av tuffare vapenlagar.

Klart är att frågan är olustig för många republikaner, som inte vill tvingas ta ställning till "sin" presidents utlysta nödläge.

Lägg därtill att Vita huset utövar stark press på republikanska senatorer: Bland annat lockas det med en möjlig reform av 1970-talslagen National Emergencies Act, så att framtida demokratiska presidenter inte ska kunna använda nödläget på samma sätt som Trump.

Presidenten har länge hävdat att såväl brottslingar som knark flödar över USA:s södra gräns och att en barriär är det enda sättet att stoppa det. Resonemanget är ifrågasatt av bedömare.