Det har varit hektiska dagar, minst sagt, berättar Jimmy Persson innan han drar i gång motorsågen och börjar jobba sig ned genom högen av virke som stormen Alfrida fällt rakt över en av Vattenfalls ledningar.

– Det är säkert några ton virke som ligger här. När man ser det här är det ju lätt att förstå varför reprationsarbetet tar sådan tid, säger han.

Jimmy Persson bor egentligen i Sundsvall och är en av de hundratals entreprenörer från hela Sverige som nu arbetar för Vattenfall i framförallt Norrtälje och Östhammar, men även i Uppsala kommuns östra delar.

Artikelbild

| Enligt Jan-Åke Rosenqvist är det inte möjligt att röja kraftledningsgator, eller bygga elnät så att elleveransen blir helt stormsäkrad. "Det är för många mil av elnät vi talar om", säger han.

Men trots den stora kraftsamlingen tvingas många kunder vänta ytterligare på strömmen. Efter nya analyser och beräkningar som Vattenfall gjorde under torsdagen blev beskedet att många av de runt 8 000 kunder, varav cirka 800 bor i Uppsala län, som är utan el kan få vänta i ytterligare två veckor innan strömmen är tillbaka. Förödelsen som stormen Alfrida åsamkat Roslagsskogarna är helt enkelt mer omfattande än man trott.

Med ute vid den fallna ledningen nära Kapellskär utanför Norrtälje är Jan-Åke Rosenqvist, teknikspecialist på Vattenfall. Platsen vi står på är ett bra exempel på Alfridas konsekvenser, menar han.

– Elnäten går ofta i öst-västlig riktning här ute, ut mot öarna från tätorterna på fastlandet. Samtidigt var stormen nordlig, vilket gjorde att träden fälldes rakt över ledningarna. Trädens rotsystem är också känsligare för nordliga stormar, säger han.

Innan Alfrida hade Vattenfall planer för att förnya 90 mil av elnätet i Roslagen och Uppland. I första hand handlar det om att gräva ned slangar som elkablarna sedan skjuts ut i. Det går dock inte överallt, på grund av geologiska förutsättningar.

Artikelbild

| Alfrida har på sina ställen skövlat skogarna längs Upplandskusten, och även inåt land.

– Men vi får väl se nu, efter den här stormen, om vi behöver bygga om ännu mer av kabelnätet, säger Jan-Åke Rosenqvist.

De många och framförallt långa elavbrotten i Alfridas spår kommer att leda till att tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen ska göra en granskning av Vattenfall.

Artikelbild

| Jan-Åke Rosenqvist visar en plats där kablen längre ned fällts av träd.

– Stormen ledde till många omfattande elavbrott. Då är det på sin plats att vi, som ska sätta press på bolagen så att de följer reglerna om leveranssäkerhet, gör en granskning, säger Tommy Johansson, avdelningschef.

Är ni förvånande över konsekvenser på elnätet?

Artikelbild

| På sina ställen har Alfrida bokstavligt talat vänt skogen närmast upp och ned.

– Det är en svår fråga. Vi vet från tidigare stormar att det kan bli så här. Men samtidigt har det blivit mycket mindre vanligt med så här långa avbrott.

Tycker du att man kan förstå elkundernas frustration?

Artikelbild

| Jimmy Person, Pontus Edbom och Johan Olsson har haft hektiska arbetsdagar i Upplandsskogarna. På söndag går de av sitt pass.

– Självklart. Avbrotten ska enligt lagen inte vara längre än 24 timmar. Samtidigt vill jag inte ifrågasätta Vattenfall nu – och inte heller ta dem i försvar. En granskning får visa om de gjort tillräckligt i förväg, säger Tommy Johansson.

På en presskonferens under torsdagen i Norrtälje kommunhus sade Vattenfalls kund- och marknadschef Eva Vitell att det som hänt är en "kris för alla kunder."

Artikelbild

| Nya analyser av stormens effekter har gjort att tidpunkten för när elavbrotten förmodas vara avhjälpta har skjutits fram flera dagar.

– De har varit oerhört länge utan el nu, konstaterade hon.

Vattenfall är i färd med att bygga bort skavanker och osäkerheter i ett åldrande elnät. Nu skyndar Vattenfall på takten i det arbetet, uppger hon.

Artikelbild

| Här har fällda elstolpar samlats på hög och bytts ut mot helt nya.

– Men det skulle bli för dyrt att bygga ett elnät som klarar en storm som Alfrida, säger hon.

Tommy Johansson på Elmarknadsinspektionen ger henne rätt i det.

Artikelbild

– Ett nät med hundraprocentig leveranssäkerhet skulle bli alldeles för dyrt. Men det betyder inte att Vattenfall inte kunde ha gjort mer, säger han.