Förslaget innebär att anställda inom vård- och omsorg erbjuds att arbeta sex timmar per dag, men få betalt för åtta timmar, enligt Alexander Karlsson som är partiets förstanamn i kommunvalet.

Varför vill ni göra detta?

– Vi menar att detta skulle ha en positiv inverkan på hälsan för de som arbetar inom vård- och omsorg. I dag ser vi höga sjuktal inom det här området. Vår bedömning är att dessa skulle kunna minskas med den här åtgärden, säger Alexander Karlsson.

I dag är ekonomin i Tierps kommun hårt ansatt och inom ramen för befintlig budget 2019 finns sannolikt ingen möjlighet att finansiera satsningen, enligt Alexander Karlsson.

Hur vill ni då finansiera detta?

– En skattehöjning är ett alternativ men en översyn och besparingar på andra områden till förmån för detta är också en möjlighet.

Sex timmars arbetsdag är en jämlikhetssatsning som partiet vill göra. En annan är att lägga mera fokus och resurser på landsbygden och tillsätta en permanent landsortsberedning.

– Tanken med beredningen är att den ska sätta landsbygden och dess behov i fokus. I dag saknas detta då mycket handlar om utvecklingen av Tierps köping.

Hur ska denna beredning arbeta?

– Genom samverkan med föreningar som är aktiva på landsorten får vi en bild av vilka behov som finns. Behoven ska sedan utredas politiskt och leda fram till åtgärder som stärker landsbygden på olika sätt. Ett behov som redan förmedlats genom den här typen av dialog med lokala föreningar är att den befintliga slitna gymnastikhallen i Söderfors behöver ersättas med en ny, säger Alexander Karlsson.