– En fullt logisk tanke då vi har behov av ytterligare förskoleplatser för att kunna möta den efterfrågan som finns i Tierps kommun, menar Sara Sjödal, centerpartistiskt kommunalråd i Tierps kommun.

Sara Sjödals förhoppning är att Vegahallen ska kunna bli förskola redan till hösten 2019.

Enligt Annika Lagman, verksamhetschef med ansvar för förskolan, så står mellan 150 och 200 barn i förskolekön i dag.

Tanken är att Vegahallen - åtminstone på dagtid - ska bli förskola. Vegahallen har byggts om under det senaste året och försetts med en toppmodern flygel med åtta stycken nya omklädningsrum samt ytterligare ett antal samlingsrum av olika slag.

– Istället för att kommunen ska bygga nya temporära förskolor i baracker så tittar vi på möjligheten att utnyttja redan befintliga lokaler. Vi kommer att titta på Vegahallen och hur man skulle kunna anpassa den för förskoleverksamhet, men vi tittar även efter nya lokaler i Skärplinge för att täcka det behov som finns där, säger Annika Lagman.

Med en ansträngd ekonomisk situation är det logiskt att kommunen samutnyttjar sina lokaler, enligt Sara Sjödal.

– Egentligen kommer det här lite sent. Utformningen av lokalerna är något som skulle ha funnits med i tankarna när man började planera för ombyggnaden av Vegahallen för flera år sedan. Då hade man kunnat anpassa lokalerna ännu bättre för olika användningsområden, säger Sara Sjödal.

Hon är säker på att lokalerna kommer att fungera bra för förskoleverksamhet.

– Vi har en fantastisk utomhusmiljö vid Vegahallen med skogen och stigar som ger möjlighet till många olika aktiviteter. Sen har vi inomhusmiljön med isen och den fritidsbank där man låna idrotts- och fritidsutrustning, säger kommunalrådet.

I dagsläget finns det cirka 1 100 förskolebarn på 18 olika förskolor i kommunen. Det senaste året har fyra nya förskolor tillkommit - dels den nybyggda Kvarnbackens förskola i Tierp med plats för 120 barn samt paviljongerna i Söderfors, Karlholm och Tierps kyrkby.

Utifrån de befolkningsberäkningar som gjorts av kommunen är bedömningen att Tierp ska ha växt från dagens 21 000 invånare till runt 25 000 år 2030.

Detta innebär att det kommer att finnas ytterligare behov av nya förskolor i kommunen i framtiden.