Katter betydde mycket för Maj Johnson som testementerat sitt arv till SLU. Därför ska nu donationen bilda Maj Johnsons fond på SLU och bidra till att förbättra katters hälsa i framtiden. Utlysningar kommer ske till forskare på fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap i mars varje år under minst tio år framöver.

– SLU och våra forskare är mycket glada och tacksamma för donationen. Tillgång till dessa pengar är av stor betydelse då det är brist på medel att söka när det gäller forskning på hälsa för katternas egen skull, säger Christine Jakobsson, fundraising director på SLU i ett pressmeddelande.