En av dem som drabbats av detta är 89-åriga Barbro Manér som bor i Ola mellan Knutby och Alunda. I skrivande stund är det tre veckor tills en ny antenn ska tas i bruk som ska stärka mobiltäckningen i området, men telefonledningarna är kapade sedan en tid tillbaka. För Barbro Manér innebär detta att hon inte kan få ett fungerande trygghetslarm, trots att hon är berättigad till ett.

– Jag skulle få ett trygghetslarm att ha på armen, men när de kom hit och skulle installera det märkte de att det inte fanns några telefonledningar, berättar hon.

LÄS MER: De kan bli utan telefon i tre månader

Hennes barnbarn Jennifer Karlsson som varit i kontakt med installatörer, kommunen och leverantörer berättar att allt avstannat i och med att hennes farmor varken har telefonnät eller ordentlig mobiltäckning. Varför det var så bråttom att få bort de gamla telefonledningarna har hon inte fått någon förklaring till.

– "Det är omodern och uråldrig teknik" ansåg personen jag pratade med innan det analoga nätet togs bort. Hen sade också att det finns nyare och bättre teknik, men det förutsätter tydligen att man inte bor på landet, berättar hon.

Mobiltäckning är en förutsättning för att de nya digitala trygghetslarmen ska fungera. Under våren gör kommunen en mätning av mobiltäckningen i kommunen. Efter den hoppas avdelningschef Jesper Kyrk på Uppsala kommuns äldreförvaltning att alla ska kunna garanteras tillräckligt bra mobiltäckning för ett digitalt trygghetslarm. Innan sommaren är planen att samtliga analoga trygghetslarm i Uppsala kommun ska kunna bytas ut till digitala trygghetslarm. I dagsläget har cirka 3 600 personer trygghetslarm i kommunen.

I och med övergången kommer starkare externa antenner tas i bruk men Jesper Kyrk påpekar att det inte är säkert att det är tillräckligt för att en svag signal ska stärkas.

– Till slut handlar det om att någon mobiloperatör kan leverera en god och stabil täckning i området, konstaterar han.

LÄS MER: Mobiltäckning mäts - med sopbilar

Fram tills dess får Barbro Manér vara försiktig när hon rör sig i hemmet. Ramlar hon så kommer hon inte upp utan hjälp. En rollator har hon fått till låns för att hålla sig på benen tills hon kan få ett digitalt trygghetslarm.

– Det är konstigt att folk åker till månen och man kan prata med dem när de är där, men jag kan inte få ett fungerande trygghetslarm, säger hon uppgivet.