Narkotikaklassade Tramadol är ett smärtstillande läkemedel med morfinliknande effekter. Det finns tecken på att ett ökande antal unga i Uppsala missbrukar det beroendeframkallande preparatet.

– Sedan ungefär två år tillbaka har det blivit vanligare att vi påträffar ungdomar i Uppsala som tagit Tramadol, vilket vi upptäcker bland annat genom urinprov. På senare tid har vi även gjort en rad Tramadolbeslag som varit betydligt större än tidigare. Det säger Anders Nilsson, narkotikapolis i Uppsala.

Läs mer: Längre köer till drogbehandling

Artikelbild

| Det har blivit allt vanligare att de som går på behandling hos oss har missbrukar Tramadol. Det säger Jenny Våhlin vid Ungdomscentrum i Uppsala.

Läs mer: Skolsköterskor larmar om droger på Uppsalaskolor

Tobias Eriksson, chefsöverläkare vid Beroendemedicin på Akademiska sjukhuset, varnar för det opiatbaserade preparatet.

– Tramadol är unikt på så sätt att det motverkar depression vilket kan göra det extra besvärligt att komma ur ett missbruk. Dels uppstår abstinens av opioiderna, dels kan missbrukaren känna sig nedstämd när den antidepressiva effekten försvinner.

Enligt Tobias Eriksson innebär det stora risker att ta Tramadol.

Artikelbild

| Material som Ungdomscentrum i Uppsala använder för att ta urinprov vid drogkontroller.

– Tramadol kan vara dödligt, ett par dygnsdoser kan få en person att avlida. Det förekommer även att Tramadol utlöser epileptiska anfall, även hos personer som inte tidigare drabbats av epilepsi.

Ungdomscentrum vid Uppsala kommun arbetar mot drogmissbruk och tar urinprov på unga missbrukare. Antalet ungdomar som lämnade urinprov där det hittades spår av Tramadol steg mellan 2015 och 2018 från 16 till 39 personer. Flera av dem var i 16-17-årsåldern. Därutöver finns troligen ett stort mörkertal.

Artikelbild

| De här Tramadolpillren hittades i fjol av Tullen på Arlanda.

Efter cannabis var Tramadol i fjol den vanligaste drogen som återfanns i urinproven från Ungdomscentrum.

– Det är lätt att bli beroende av Tramadol och många tycker det är svårt att sluta, säger Jenny Våhlin som arbetar vid Ungdomscentrum med behandling av unga missbrukare.

Artikelbild

UNT 20 januari 2018 I december 2017 gjorde Uppsalapolisen ett av landets största beslag av Tramadol någonsin. Hundratals kilo påträffades i Gottsunda.

Hur kan man upptäcka att ens barn tar Tramadol?

– Unga är ofta bra på att dölja missbruk men många tappar vikt, blir trötta och kommer efter i skolan. Andra tecken kan vara att beteendet förändras, pengar försvinner och man skaffar sig nya vänner, uppger Jenny Våhlin.

Artikelbild

| Bilden visar ett av de Tramadolfynd som Uppsalapolisen gjorde under 2018. Tabletterna låg i en lägenhet i Gottsunda.

Hon anser att det för många är svårare att sluta med Tramadol än cannabis. En orsak är att abstinensen efter Tramadol kan bli så besvärlig att det ibland krävs sjukhusvård under avtändningen.

Jenny Våhlin säger att föräldrar som misstänker att deras barn tar droger kan kontakta Ungdomscentrum för råd.

Behandlingen vid Ungdomscentrum består av bland annat motiverande samtal i kombination med urinprovskontroller. I vissa fall kan det även krävas vård på behandlingshem.