Förra veckan ertappades kvinnan av en polis då hon höll i telefonen samtidigt som hon rattade sitt fordon.

Sedan den första febriari i år är det föbjudet att hålla en mobiltelefon i handen under körning.

Åklagaren skriver i sin stämningsansökan att det fortfarande saknas riktlinjer för hur mycket böter det kan bli i ett sådant här ärende och ser fram emot att få saken prövad i domstol.