Uppsala Vatten räknar med att kvalitén på matavfallet kommer att höjas i Uppsala kommun, det vill säga att felsorteringen minskar, och att det blir lättare att sortera på rätt sätt. Den minskade användningen av plast kommer även att leda till mindre koldioxidutsläpp. Papperspåsen kommer att innebära en ökad kostnad för kunden men miljövinsten anses vara tillräcklig för att motivera den kostnaden.

– Att övergå till papperspåse är det enda rimliga. Vi minskar användningen av plast, får lägre koldioxidutsläpp och det blir betydligt mindre plastpartiklar som kan spridas i naturen, säger Maria Gardfjell (MP), ordförande i Uppsala Vatten i ett pressmeddelande.

Att samla in matavfall med hjälp av papperspåsar är enligt Uppsala Vatten en beprövad metod som redan används av många kommuner i landet. Uppsala kommuns avfallsföreskrifter kommer att behöva ändras för att papperspåsen ska bli obligatorisk i kommunen, en plan kommer att upprättas till hösten.

– Idag kan hushållen på frivillig väg lämna in sitt matavfall i en papperspåse. Men då får man skaffa den påsen själv, säger Maria Gardfjell.