Avvikelsen som upptäckts kan påverka kvaliteten på det kommunala dricksvattnet i Almunge.

 - Det har upptäckts en grumlighet i vattnet som överstiger vårt riktvärde för tjänligt vatten. Grumligheten kan bestå i olika slags partiklar som finns naturligt i vatten, till exempel järn, mangan och sand. Men vi vet inte exakt vad det beror på och därför har vi tagit prover, säger Jasmine Eklund, kommunikatör på Uppsala vatten.

Vattenprover är tagna och provsvar väntas tidigast nästa vecka.

Varför dröjer det så länge?

- Det finns inget företag som utför just dessa analyser i Sverige och proverna måste skickas till företaget Eurofinslab i England. Därför kan det vara svårt att veta exakt hur länge vi får vänta på svaren men vi kommer att uppdatera de boende via vår hemsida, säger Jasmine Eklund.

Rekommendationen gäller alltså till annat meddelas. Berörda uppmanas besöka Uppsala vattens hemsida för aktuell information.

Rekommendationen innebär att boende uppmanas att koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning. Vattnet ska kokas i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt.

Kommunalt dricksvatten i övriga orter i Uppsala kommun kan användas som vanligt.