I mars 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket Bolandsverket och fann brister i arbetsmiljön. När myndigheten gjorde en uppföljning av situationen i oktober samma år hade Vattenfall åtgärdat en del av bristerna, medan vissa fortfarande var kvar. Grunden för beslutet om att nu förelägga verksamheten med vite är att myndigheten bland annat bedömer "att det finns brister i er arbetsmiljö, som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig".

Totalt anmärker Arbetsmiljöverket på sju separata punkter. Det rör sig bland annat om att explosionsrisken på arbetsplatsen har förhöjts. Vidare har inte Vattenfall undersökt all arbetsutrustning som används i verksamheten för att säkerställa att den är lämplig för det arbete som ska utföras. Dessutom har bolaget inte angett dokumenterade skäl till varför exponeringsmätningar av ammoniak och ättiksyra inte genomförts.

Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfalls svenska fjärrvärmeverksamhet, tonar dock ned situationen. Hon menar att det rör sig om att verksamhetens dokumentation genomgående behöver uppdateras, och att det kommer att ordnas upp långt innan Arbetsmiljöverket kräver det.

– Det är inte så att de identifierat farliga situationer, utan det här handlar om olika tolkningar. Jag har inte fått någon information att det är några särskilda åtgärder vi ska genomföra nu förutom att vi måste uppdatera vår dokumentation, säger hon.

Hon menar att det är svårt att få all dokumentation rätt, oavsett situation.

– Vi letar naturligtvis hela tiden efter brister i vår verksamhet och dokumentation och har interna revisioner. Men kommer man och letar så hittar man saker som inte är helt korrekta, och så är det på alla företag. Det är väldigt bra att de kommer till våra verksamheter eftersom de ser saker som vi inte ser.

Behöver man alltså Arbetsmiljöverkets övervakande för att det ska bli rätt?

– Det är klart att man önskar att allt vore perfekt men den dagen man inte hittar några synpunkter har man nog inte letat tillräckligt. När de kommer till oss och hittar fel så åtgärdar vi dem omedelbart.

Men de här problemen åtgärdades uppenbarligen inte efter första inspektionen. Varför då?

– Det är en bra fråga faktiskt. Jag vet inte riktigt varför det inte gjorts, men flera av dem är ju åtgärdade nu.

De flesta punkterna på listan ska vara åtgärdade i oktober 2019. Men den undersökning som Vattenfall ska göra av verksamhetens trycksatta anordningar får dock förlängd tid och ska i stället stå klar 2020, eftersom arbetet med det är särskilt omfattande.

Om bristerna inte åtgärdas riskerar Vattenfall vite på totalt 400 000 kronor.