Missen har nu anmälts till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Provtagningen skedde på Akademiska laboratoriet i augusti förra året. Förseningen innebar att kvinnan behövde ett väsentligt ökat vårdbehov, skriver sjukhuset i sin anmälan. Efter händelsen har nya arbetsrutiner införts med bättre struktur på informationsöverföring och man har även utökat personalstyrkan.