Fyra skottlossningar på två veckor i Uppsala. I ett av fallen sköts en 18-åring i båda benen i Gottsunda. I Gränby blev en 18-åring skjuten i armen. Så har det sett ut i nyhetsrapporteringen under augusti.

Carin Götblad säger att hon är mycket bekymrad över händelserna.

– Vi beslagtar mycket vapen men ser ändå ingen avmattning i antalet skjutningar. Det är väldigt många vapen i omlopp och de är numera väldigt billiga och lätta att komma över.

Artikelbild

I fjol tog polisen 85 handeldvapen i region Mitt där Uppsala län ingår. Det är mer än en fördubbling sedan 2015 då antalet blev 32 vapenbeslag.

– Uppsala ligger idag strax efter storstäderna i statistiken över antalet skjutningar per 100 000 invånare, konstaterar Carin Götblad.

Hon tycker dock att bilden inte är enbart mörk. Hon säger att det finns personer häktade för merparten av de grova brott som skett i Uppsala den senaste tiden. Hon tror även att de straffskärpningar för olaga vapeninnehav som gjordes vid årsskiftet kan få effekt på sikt.

Har ni grepp om varför skjutningarna i Uppsala inträffar?

–  Ofta rör det sig om skulder, i många fall relaterade till narkotikahandel. Tar vi narkotika eller pengar i beslag hamnar ofta de inblandade i skuld till någon annan kriminell och pengarna ska drivas in. I en del fall gäller skjutningarna fejder mellan kriminella släkter eller grupperingar.

Vilka är det som ligger bakom skottlossningarna?

– I de flesta fallen är det unga män med kriminell bakgrund som vuxit upp i utsatta områden. Även brottsoffren är ofta kända av polisen.

Hur påverkas utredningar av annan brottslighet i Uppsala när ni lägger resurser på skjutningarna?

– Vid mord och skjutningar sätter vi in alla resurser direkt, då sparar vi inte på insatserna. En del utredningar om bland annat trafikbrott, bedrägerier och skadegörelse får då läggas på hög.

Får ni extra resurser från polisen i övriga Sverige för att hinna med?

– I så fall måste det uppstå ett läge där vi inte kan göra omprioriteringar och dit har vi inte kommit. Det är svårt att få extra resurser eftersom polisen är underbemannad även i övriga regioner.

I höst ska ett 40-tal nyutbildade poliser börja arbeta i region Mitt. Carin Götblad ska placera merparten av dem i Uppsala på grund av att brottssituationen bedöms som allvarligare här än i de två andra län som ingår i regionen.

Hon ger en bild av hur det dödliga våldet med skjutvapen har utvecklats. 2016 registrerade polisen 9 fall av försök till eller fullbordade mord med skjutvapen i Uppsala län. I fjol hade siffran stigit till 22 fall varav 4 var mord.

På sitt skrivbord har hon en forskningsrapport som visar andelen män under 30 år som dödats vid skjutningar. Bland de 13 länder i Europa som jämförts ligger Sverige i topp med flest antal fall per 100 000 invånare. I Sverige handlade det om ett dödsfall per 100 000 invånare vilket var 10 gånger mer än i Tyskland.

Forskarna bakom rapporten skriver att skjutningarna i Sverige är koncentrerade till bostadsområden med låg socioekonomisk status och en stor andel invandrare. Carin Götblad delar den bilden och säger att den grova brottsligheten överhuvudtaget i hög grad florerar i utsatta områden.

– Men man ska inte generalisera. Majoriteten av våra invandrare sköter sig och man ska komma ihåg att kriminaliteten är högre bland dem som lever i utanförskap, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land.

Carin Götblad ger på det hela taget en dyster bild av hur kriminaliteten i Uppsala och övriga Sverige utvecklats de senaste åren.

– Det finns familjer där nästan alla män är kriminella och sysslar med många typer av brott som ger pengar, från narkotika till bidragsfusk. I en del bostadsområden växer barn upp med kriminalitet som livsstil.

Hur ska samhället få bukt med det?

– Det viktigaste är att motverka utanförskapet. Det handlar bland annat om att få fler i arbete, skapa bättre skolor och öka insatserna från socialtjänsten, svarar Carin Götblad.

Här är ytterligare några punkter från hennes önskelista:

* Inrätta ungdomsdomstolar så att unga som begår brott möts av snabbare reaktioner.

* Öka möjligheterna att anhålla misstänkta personer som är under 18 år.

* Ge hårdare straff för vissa brott. "Den som begår mord kan vara ute efter sju år", säger hon.

* Utbilda fler poliser. "Jag kan utan vidare sysselsätta ytterligare 300 poliser i Uppsala län". Det kan jämföras med dagens bemanning på cirka 600 poliser.

* Ge ökat stöd till dem som vill lämna den kriminella banan.

* Samkör register för att motverka bidragsfusk.

I grunden tror hon dock att hela frågan om brottslighet kretsar kring värderingar. Hon berättar om budskapet från en professor i kriminologi som nyligen föreläste för Uppsalapolisen.

– Han har undersökt varför en del personer blir kriminella. Det avgörande enligt honom är värderingarna hos föräldrar, kamrater och skolan. Att stötta föräldrar och skolan i utsatta områden är oerhört viktigt, även om utvecklingen inte går att vända över en natt.