Ett stort pressuppbåd hade samlats i polishuset i Uppsala för att höra kammaråklagare Liselott Herschend presentera åtalet mot de tre tidigare pastorerna i Knutbyförsamlingen. Två av dem misstänks för att på olika sätt ha utsatt ett antal församlingsmedlemmar för olika former av misshandel. En tredje åtalas för att ha utnyttjat en 17-årig flicka sexuellt.

Åtalet omfattar åtta punkter. Sex av dem gäller Åsa Waldau, som också kallats Kristi brud och har varit en ledargestalt i församlingen. Hon anklagas för att ha misshandlat sex församlingsmedlemmar vid 14 olika tillfällen under åren 2014 och 2015.

Offren har främst varit kvinnor. En av dem ska Åsa Waldau vid ett tillfälle ha bitit i ansiktet, vid ett annat tillfälle sparkat i magen, vid ett tredje dunkat hennes huvud i väggen, vid ett fjärde tillfälle huggit henne i handen med en gaffel. En annan kvinna ska hon ha slagit med en flugsmälla i ansiktet, dragit i håret och slagit med knytnävarna i bröstet.

Enligt åklagare Liselott Herschend har de misstänkta övergreppen kunnat ske därför att den sociala hierarkin i församlingen varit hård. Medlemmarna har levt i övertygelsen om att Kristus kommer att återvända till jorden och gifta sig med Kristi brud.

– En inre krets av tolv personer har skyddat bruden. Kretsen har både bestått av pastorer och församlingsmedlemmar. Alla har sett upp till pastorerna och lydit deras ord. Den som inte gjorde det skulle hamna i helvetet eller bli utstött ur församlingen, förklarar Liselott Herschend.

Fyra kvinnor ska ha levt mycket nära Kristi brud.

– Deras roll ska ha varit att passa upp på henne. Att tåla misshandel har varit en del av den rollen, förklarar Liselott Herschend.

Advokat Elisabeth Massi Fritz företräder flera av kvinnorna.

– Åtalet visar hur pastorerna på ett grymt och hänsynslöst sätt hjärntvättat mina klienter och manipulerat dem med hjälp av religion, skriver hon i ett sms.

Åsa Waldau förnekar brott och vill inte svara på några frågor. Det vill inte heller hennes advokat, Andreas Hahn. Han skriver dock i en skriftlig kommentar att:

"Åsa kan nu i efterhand se att den gemenskapen och den tron hon levt i lett till ett beteende som inte varit sunt. Det beklagar Åsa djupt i dag och hon är beredd att ta sin del av ansvaret för det. Åsa vill dock understryka att hon upplevt att man agerat tillsammans och i samförstånd i gruppen och att hon aldrig haft något uppsåt att göra någon illa".

Den tredje pastorn ska ha utnyttjat en 17-årig flicka sexuellt på olika sätt. Liselott Herschend anser att han allvarligt missbrukat sin ställning som pastor för att kunna genomföra övergreppen. Mer än så vill hon inte säga på grund av sekretess och ärendets känsliga karaktär.

Den sexualbrottsmisstänkte pastorn nekar till alla anklagelser. UNT har varit kontakt med honom, men han vill inte lämna några kommentarer.