I Uppsala träffade Erik Ullenhag medlemmar för att samla stöd för sin kandidatur till ny partiledare efter Jan Björklund. Malin Sjöberg Högrell, som är regionråd och ordförande för Liberalernas länsförbund Uppsala län, poängterar att ett L ska ha en rådgivande medlemsomröstning om vem som ska förordas till partiledarposten. Personligen är dock Erik Ullenhag hennes favorit.

– Han är socialliberal och den som jag tror kan lyfta fram de frågor som är viktiga.

Räcker det för att lyfta L i opinionen?

– Det tror jag. Han är en politiker som hellre håller en låg profil än försöker plocka populistiska poäng. Han är genomtänkt och vill fokusera på de problem som medborgarna vill att politiken ska hitta lösningar på, säger Malin Sjöberg Högrell.

Även kommunalrådet Mohamad Hassan (L) anser att Erik Ullenhags socialliberala profil är viktig.

– Han är dessutom från Uppsala så jag känner honom väl och vet vad han står för. Man jag är inte förtrollad. Även övriga kandidater, Johan Persson och Nyamko Sabuni, har starka sidor, säger han.

Är det ett problem att Nyamko Sabuni vill samtala med SD?

– Jag tror man drar för stora växlar på det där. Hon menar inte att vi ska börja samarbeta med SD.

Mohamad Hassan anser att partiets läge är allvarligt.

– Det är på liv eller död nu. Partiet är så försvagat att det kan bli svårt att komma tillbaka om vi inte kan förnya oss. Vi måste ha en annan politik på områden som klimat, äldrevård, integration och förutsättningar för näringslivet. Det har Erik Ullenhag.