Eleverna får en värdecheck på 10 000 kronor för sin klimatprestation. Juryns motivering löd ”Klassen har på ett engagerat sätt och med kreativa lösningar visat att de tagit till sig nya kunskaper inom hållbarhet, energi, återvinning och pant”.

– Det har varit mycket givande för eleverna att få jobba med de stora framtidsfrågorna på ett positivt och lekfullt sätt. Jag tror också att det dämpar deras oro för klimatet när vi jobbar med lösningar istället för att fokusera på problemen, säger Marianne Johansson, klasslärare i klass 4C på Uppsävjaskolan i ett pressmeddelande.

Ytterligare en klass från länet placerade sig bland de 15 bästa. Det var klass F3 på Skolstaskolan i Enköping.

Artikelbild

Uppsävjaskolans klass 4 C kämpar så bra för miljön att de vann första pris i Pantameras nationella klimattävling.

Pantresan, som är ett kombinerat utbildningspaket och tävling som riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs sex.s