Det var när en vårdare ensam försökte vända vårdtagaren i dennes säng, en arbetsuppgift som ska genomföras av två personer, som vårdtagaren föll ur sängen och ned på golvet. I fallet så slog vårdtagaren huvudet i en möbel samt klämde sin arm. Utöver anmälan till IVO så är händelsen både Lex Sarah och Lex Mariaanmäld.