Inom Uppsala läns landsting finns ingen specialiserad vård av barnaförövare. Situationen ser dock likadan ut över i stort sett hela landet. Socialstyrelsen konstaterade redan 2011 i en rapport, gjord på uppdrag av regeringen, att Sveriges samtliga landsting bör utveckla vetenskapligt beprövade behandlingsinsatser för personer som har begått eller riskerar att begå sexuella övergrepp mot barn. I februari 2014 fick Socialstyrelsen ett nytt uppdrag av regeringen att ta fram förslag för hur det rent praktiskt skulle kunna gå till. Resultatet lämnades in samma år. Sedan blev det tyst.

– Tyvärr vet jag inte vad som har hänt därefter. Vi har inte fått någon feedback från Socialdepartementet vad det arbetet ledde till, säger Siv Nyström, projektledare vid Socialstyrelsen.

När UNT kontaktar Socialdepartementet får vi veta att det som hänt är att ytterligare en myndighet fick i uppdrag att kartlägga kunskapsläget kring behandling av barnaförövare.

– Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, fick det uppdraget därför att Socialstyrelsens rapport var lite till åren. Resultatet lämnades in 2015, säger Cecilia Sköld Kordelius, departementssekreterare vid Socialdepartementet.

Fortes utredning visar samma resultat som Socialstyrelsens rapport, alltså att det saknas insatser och att kunskapsläget är för lågt. Hur det kommer sig att man inte utnyttjade Socialstyrelsens underlag direkt och dessutom bad Socialstyrelsen att gå vidare i sitt arbete med frågan, samtidigt som man alltså kort därefter beställde en ny kartläggning av samma sak kan Cecilia Sköld Korderlius inte svara på.

– Jag var inte med under den tiden, men jag antar att man ville få in underlag från en annan myndighet också, säger hon.

Såväl Fortes som Socialstyrelsens rapport ligger nu under beredning hos Socialdepartementet. Några beslut har ännu inte fattats och det finns heller ingen tidsplan för arbetet.

Cecilia Sköld Kordelius poängterar dock att regeringen har gjort flera andra insatser för att förebygga internetrelaterade sexualbrott mot barn och hänvisar bland annat till en handlingsplan som presenterades i somras.

– Mycket handlar om förebyggande åtgärder. Att öka kunskapen om barns utsatthet, utifrån ett barnrättsperspektiv, hos myndigheter, yrkesverksamma, hos allmänheten och barnen själva, säger hon.

Men har det gjorts några åtgärder kring behandling av förövare som ju var syftet med de rapporter ni beställt?

– Regeringen har beviljat pengar till Preventell som är en hjälplinje för personer med oönskad sexualitet.

Men det är bara en telefonlinje och Socialstyrelsen konstaterade att vardera landstings möjligheter att ge vård måste stärkas genom bland annat ekonomisk stimulans, har ni gjort något där?

– Landstingen ska kunna ta hand om de här patienterna och behöver de råd angående behandling ska de kunna ringa Preventell.