Socialförvaltningen i Uppsala har kommit i kontakt med flera fall där ungdomar har filmats i samband med olika former av övergrepp som sedan lagts ut på till exempel Facebook, Instagram och Snapchat.

– Såklart mår dessa ungdomar väldigt dåligt efteråt och vi från socialtjänsten gör vad vi kan för att erbjuda dessa unga individer stöd, säger Hilde Wiberg, SSP-samordnare vid Socialförvaltningen i Uppsala.

Det rör sig om allt från filmade misshandlar till att spela in ett övergrepp på en fest eller ett uteställe.

Artikelbild

| Hilde Wiberg jobbar på Socialförvaltningen i Uppsala. Där har man stött på flera fall där brott publiceras i sociala medier.

– Ofta när vi är ute i skolor och talar om hot, våld, övergrepp och trakasserier i sociala medier kommer vi i kontakt med unga som antingen har en vän eller själva har blivit utsatta.

Att unga filmar och publicerar filmer på det här sättet blir allt vanligare, menar Hilde Wiberg.

– Det har blivit mycket vanligare och min oro har växt under året som har gått.

SSP-teamet (skola, socialtjänst och polis) jobbar förebyggande för att motverka hot, våld övergrepp och trakasserier i sociala medier.

– Vi har redan skolveckor inbokade i Uppsala. Det är en extremt viktig fråga, avslutar Hilde Wiberg.