Ombyggnationen innebär att Hus 3 får moderna utbildningslokaler för NTI-gymnasiet samt ProCivitas som ägs av AcadeMedia. Den 7 500 kvadratmeter stora byggnaden får alltså nya hyresgäster i form av två gymnasieskolor.

Lokalerna ska nu anpassas till gymnasieverksamhet och stå klara hösten 2020. När skolorna är fullt utbyggda 2024 har de en kapacitet att ta emot cirka 860 elever. Detta motsvarar cirka 450 fler elever än idag.

Renoveringen innebär bland annat att den ursprungliga planlösningen, takhöjden och de breda korridorerna återställs. Ombyggnationen har en planerad start till sommaren och förväntas vara klar till augusti 2020.