Läs mer: Kommunen tänkte fatta olagligt beslut

Läs mer: Skolplacering görs om

Läs mer: 66 syskon går före

Artikelbild

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Läs mer: Nu krävs ett annat synsätt

– Vi fick vårt antagningsbesked via e-post för flera dagar sedan. Jag mejlade antagningsenheten och frågade om vårt beslut inte gäller nu men har inte fått något svar. Det blir en stor ovisshet, säger Ingela Andersson Marklund.

Hennes dotter går nu på von Bahrs skola. Dottern lockades dock av den estetiska inriktningen på Nannaskolan och sökte dit inför hösten då hon ska börja årskurs 6.

Vid datakörningen av skolvalet görs dock ingen skillnad på om det är en bytesansökan från en annan skola eller ett nytt skolval. Urvalskriterierna är desamma, och både de elever som går på en skola där årskursen inte finns och de som hade kunnat fortsätta på sin gamla skola står med på samma placeringslista, rangordnade efter relativ närhet.

På kommunens webbplats finns nu ett besked om att placeringarna utifrån den första datakörningen inte gäller, även om föräldrarna kunnat se barnens placering.

Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, har kommunen inte någon möjlighet att ta tillbaka besluten.

– Ett gynnande beslut är i princip bindande för kommunen. Det finns tre undantag. Det handlar om att det är fara för liv eller säkerhet, att någon ljugit i sin ansökan eller att det finns något förbehåll när beslutet meddelades. Och jag har svårt att tänka mig att det är tillämpligt i det här fallet, säger Olle Lundin.

De som nu har fått sina beslut upphävda kan anmäla handläggningen till JO. Skulle de få ett annat beslut efter den nya datakörningen kan de överklaga detta till förvaltningsrätten och säga att man redan fått ett beslut som ska gälla. Detta gäller både om man fått ett beslut hem och om man gått in i det datasystem som kommunen använder och sett det där.

– Här är det uppenbart att det är kommunen som gjort misstaget. Och då får kommunen ta konsekvensen av sitt misstag, säger Olle Lundin.

Lena Grapp, stadsjurist, säger att kommunens uppfattning är att det inte fattats några antagningsbeslut. Och att det därför inte är aktuellt med något återkallande.

Men hur menar du att de som fått besked om att de fått plats på en skola ska förstå att det inte är frågan om ett beslut?

– Det intressanta är inte vad de enskilda anser. Det intressanta är vad domstolen anser.

Flera föräldrar har fått en e-post hem med ett beslut om skolplacering.

– Då får de överklaga om det skulle bli ett annat besked senare, säger Lena Grapp.