Den besparingen motsvarar 25 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning på ett dygn, enligt kommunala Uppsala Vatten.

– Vi vill tacka alla Uppsalabor som har hjälpt till att spara på vårt vatten. Allt vatten som människor har sparat tillsammans med vårt arbete att laga läckor hjälpte vårt grundvattenförråd under den här extremt varma och torra sommaren, säger Bertil Lustig, VA-chef på företaget.

Förbudet infördes under sommaren och gällde till och med sista september i Järlåsa, Skyttorp och Vattholma, I Ramstalund gällde bevattningsförbud mellan 16 juli och 9 augusti. Den största effekten ska ha uppnåtts i Vattholma och Ramstalund där invånarna använde 20 procent mindre vatten i sommar jämfört med 2016.