– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.

Regeringen vill förenkla regelsystemet kring bygglov för solceller. Enligt förslaget ska det inte krävas bygglov för byggnader inom detaljplanelagda områden att montera solceller som följer byggnadens form – så länge åtgärden följer detaljplanen. Bland annat i Svartbäcken har bygglov för solceller tidigare nekats eftersom hustaken ska vara röda och av tegel eller betong, enligt detaljplanens bestämmelse. Detta trots att installationer som parabolantenner och värmepumpar, som också påverkar byggnadens utseende, inte kräver något bygglov.

LÄS MER: Regler om takfärg hinder för solceller

Artikelbild

| Christian Blomberg, bygglovschef på Uppsala kommun, tycker att förslaget är "väl avvägt" men att det är ett förtydligande snarare än en förändring.

I höstas genomförde Boverket en utredning gällande möjligheten till ett generellt undantag från bygglovsplikten för solceller. Arkitekt Adam Laurin, som medverkade i utredningen, ser ett dilemma eftersom det krävs en huvudregel för att undantag ska kunna förekomma.

– I dag gör kommuner i landet väldigt olika bedömningar, säger han.

Även om bygglov inte skulle krävas behöver den enskilde följa detaljplanens bestämmelser. Och tas bygglovsplikten bort kan det i stället resultera i tillsynsärenden där kommunerna får rätta till problemen i efterhand, uppger han.

– Det är en balansgång: hur tar man bort förprövningen utan att det innebär svåra efterhandsprövningar, säger Adam Laurin.

LÄS MER: Uppsala bäst i landet på solceller till villor

Christian Blomberg, bygglovschef på Uppsala kommun, är nöjd med förslaget och menar att det liknar kommunens redan existerande riktlinjer.

– Jag tycker det är ett väl avvägt förslag och det är bra att vi får en nationell standard som definieras i lagstiftningen, säger han.

Förslaget innebär dock ingen större förändring och bygglovsplikten kommer fortfarande gälla i värdefulla områden.

– Jag skulle snarare kalla det ett förtydligande.

Kan takfärg fortsatt vara en stoppkloss för bygglov?

– Ja, bygglov kommer kunna nekas. Det finns allmänna intressen att ta hänsyn till. Takfärg är inte ett sådant, men en god gestaltad miljö är något kommunen tar hänsyn till. Här har marknaden lite att jobba med: kan man leverera solceller och tak som matchar kommer det att fungera, säger Christian Blomberg.

Han uppger att kommunen kommer ta fram en tydligare karta kring vilka områden i Uppsala som kräver bygglovsplikt.