Tidigare har UNT rapporterat om att landshövdingens före detta stall, som tidigare inrymde Pelle Svanslös hus, kan komma att säljas. Uppsala kommun har ett kontrakt med Statens fastighetsverk fram till sista september 2022 och sedan 2014 inryms Pelle svanslös öppna förskola i lokalerna.

– Efter en eventuell försäljning fortsätter hyresavtalet att gälla. Det blir då en fråga för en ny ägare och hyresgästen att komma överens om det fortsatta hyresförhållandet, säger Daniel Biazzi, enhetschef på Statens fastighetsverk.

Även om kontraktet vid en eventuell försäljning fortsätter gälla är förskolans huvudman Olle Hallin osäker.

– Vi lever i limbo och vet inte riktigt vad som kommer hända vid en eventuell försäljning. Vi har inte fått någon information av varken kommunen eller Statens fastighetsverk, säger han.

Enligt Daniel Biazzi finns det ingen exakt tidsplan för när det före detta landshövdingsstallet kan komma att säljas, men att det kan bli aktuellt inom några år. Och då sker försäljningen på öppna marknaden.

– Vi har haft möten där vi har diskuterat saken men i nuläget vet vi inte vad vi ska göra. Verksamheten är populär med många barn och föräldrar så jag hoppas att vi får vara kvar men det är inte säkert, säger Olle Hallin.

Hur blir det om ni måste lämna?

– Om vi måste utrymma lokalerna tror och hoppas jag att kommunen hjälper oss hitta en ny central lokal i Uppsala så att vi kan fortsätta med vår verksamhet, säger Olle Hallin.

Fotnot: I en tidigare text skrev UNT att lokalerna hade stått tomma sedan Pelle Svanslösmuseet lades ner 2013. Det var felaktigt då Pelle Svanslös öppna förskola inrymts i lokalerna sedan 2014.