Turerna runt byggföretaget SGE Construction och dess ägare har varit många. Som vi tidigare berättat blev SGE:s runt 30 anställda utan lön i december. Många företag väntar också på betalning från SGE som sammanlagt har leverantörsskulder på över 11 miljoner kronor. Dessutom finns stora låneskulder, samt skatteskulder hos Kronofogden.

Tidigare i vintras fick advokaten Henrik Dahlgren i uppdrag av tingsrätten att genomföra en så kallad företagsrekonstruktion i ett försök att kunna driva vidare företaget genom att skriva ned skulder. Henrik Dahlgren var den person som SGE själva föreslog som rekonstruktör. Men nu har han ansökt om att få lämna sitt uppdrag.

– Jag bedömer inte att det finns någon chans för mig att komma vidare, säger han.

Till tingsrätten motiverar Henrik Dahlgren sin önskan om att hoppa av med att SGE saknar likvida medel, alltså pengar, för den löpande verksamheten och att bolaget "inte lyckats ta fram en rekonstruktionsplan".

Men bara 12 dagar tidigare ger han till tingsrätten en mycket ljusare bild av läget. I ett dokument han skrivit under står att ekonomin i grunden är god och att "2019 blir ett år med positivt resultat och kassaflöde."

Vad som fått honom att helt ändra bild av läget vill han inte kommentera med annat än att det är bolagets bild han i förstone gav till tingsrätten.

Vad händer nu, kommer företaget begäras i konkurs?

– Nej, det tror jag inte. De kommer säkert kämpa på och har projekt på väg in. Någon annan kan också få uppdraget att försöka genomföra en rekonstruktion.

En av de saker Henrik Dahlgren gjort är att vända sig till Länsstyrelsen för utbetalning av statlig lönegaranti till dem som inte fått lön. Men två personer som därefter fått pengar har till Länsstyrelsen påpekat att man inte anser sig ha rätt till dem. I ett mejl till Länsstyrelsen hävdar en av dem att han aldrig varit anställd av SGE, utan i stället är och har varit anställd vid det Uppsalaföretaget Systemhus. Flera personer som fått utbetalning finns inte heller med på den lista över anställda som SGE inkommit med till tingsrätten.

I höstas kom uppgiften att Systemhus, ett omskrivet bolag där företrädare är under utredning av Ekobrottsmyndigheten, skulle köpa SGE. Men köpet blev aldrig av. I stället bytte SGE hastigt styrelse och företräds i dag av två personer som är dömda och skuldsatta.

Henrik Dahlgren har, uppger han för tidningen, fått bilden att ägaren av SGE är densamma i dag som tidigare: Björn Eriksson från Enköping. Han var den som bildade SGE efter en uppmärksammad storkonkurs med sitt företag MB Eriksson bygg och fastighet som han drev med sin bror.

Enligt ett pressmeddelande anställdes Björn Eriksson i höstas av Systemhus och ingår i dag i dess ledningsgrupp.

LÄS MER: Hundratals bolag lottlösa i storkonkursen

Länsstyrelsen har informerat Kronofogdens enhet för konkurstillsyn om de felaktiga lönegarantiutbetalningarna. Tillsynsenheten har i sin tur begärt in uppgifter från rekonstruktören Henrik Dahlgren som ska visa var de som fått lönegaranti egentligen haft sin anställning och om de då haft rätt till garantin. Rekonstruktören har hittills uppgett att allt gått rätt till.

– Men vi har begärt in mer uppgifter, bland annat kontoutdrag för att se varifrån löneutbetalningar gjorts tidigare för att reda ut det här, säger Ellinor Eklund på Kronofogdemyndigheten.