Under torsdagen uppmärksammades "pi-dagen" för första gången på det franska universitetet Sorbonne. Hjärnan bakom firandet är Uppsalastudenten Nima Akbarian. Förra året skrev han 3141 decimaler på pi under ett evenemang på universitetet. Han började skriva prick fjorton minuter över tre och höll på i 159 minuter. Anledningen till de så exakta talen? Jo, talet pi börjar med just de siffrorna: 3,14159. I samband med evenemanget föreslog han att universitetet skulle uppmärksamma pi-dagen den fjortonde mars följande år.

– Jag använder en egenutvecklad teknik där jag ser siffrorna i ett mönster, tre stycken åt gången. Många använder en annan teknik och tycker att min är lite svårare, mer matematisk, säger Nima Akbarian.

Men det krävs inget fotografiskt minne för att minnas decimalerna, menar han.

– Vem som helst kan klara det genom att lägga tid på det och ha en bra inställning.