Det kan låta konspirationsteoretiskt och odemokratiskt men vart fjärde år bränner länsstyrelsen hundratusentals valsedlar i Vattenfalls värmeverk i Uppsala.

– Det är en demokratisk process, säger Arne Åhman, valsamordnare vid länsstyrelsen.

Efter att det senaste valets resultat vunnit laga kraft i kommuner, regioner och riksdag, bränner länsstyrelsen alla valsedlar från det tidigare valet. Under onsdagen brändes 700 000 valsedlar från 2014.

Artikelbild

| Några av de 700 000 valsedlarna från 2014 som brändes vid Vattenfall värmeverk.

– Vi vill visa demokratins hela kedja från vagga till grav. Många går och röstar och sedan vet de inte vad som händer med valsedlarna. Vi tar hand om dem på ett tryggt och säkert sätt innan de bränns upp, allt enligt vallagen. Det stärker tilliten till demokratin, säger Arne Åhman.

Inför varje val skickas valsedlar ut från Valmyndigheten till Sveriges alla regioner och kommuner. Därifrån distribueras de vidare ut till de lokala vallokalerna. Utöver det kan partier trycka upp egna valsedlar som också distribueras ut. Vid senaste valet trycktes över en halv miljard valsedlar i hela Sverige. Efter rösträkningen den 9 september 2018 samlades alla valsedlar hos länsstyrelsen för att kontrollräknas två veckor senare.

– Vi förvarar dem i våra arkiv i fyra år ifall någon överklagar eller anmäler valresultatet så att rösterna behöver räknas om. Valsedlarna är allmänna handlingar så vem som helst kan komma hit och ta del av dem, säger Mino Ashkan Far, valhandläggare på länsstyrelsen.

Efter långa och utdragna förhandlingar kunde regeringen till slut bildas i slutet av januari. Därmed hade valresultatet från den 18 september vunnit laga kraft och länsstyrelsen kunde påbörja processen med att destruera de 700 000 valsedlarna från 2014. Under ett par dagar arbetade valsamordnare och arkivarier tillsammans nere i länsstyrelsens arkiv med att sammanställa de fyra lastpallarna som under onsdagen transporterades till Vattenfall.

Artikelbild

| Varje år förbränns drygt 360 000 ton sopor på Vattenfalls värmeverk. Vart fjärde år får elden lite extra skjuts i form av ett par hundratusen gamla valsedlar.

På Vattenfall lastades de 700 000 valsedlarna direkt in i en av värmeverkets ugnar där 1 200 graders värme gjorde att 2014 års valresultat gick upp i rök.

– Det som finns kvar är protokoll och anteckningar från vallokalerna som skickas till Riksarkivet. De dokumenten är en del av vår demokrati och historia, säger Arne Åhman.