Sedan förra veckan befinner sig polisen i Uppsala i stabsläge efter att man mottagit flera hot. Polisen är förtegen kring hoten och det höjda säkerhetsläget men på Polisförbundet ser man allvarligt på hoten.

– Vi är bekymrade över att klimatet hårdnar för våra medlemmar och kollegor. Man vill skydda och hjälpa till som polis och att bli hotad för att man utför sitt jobb är fel, säger Karin Bölje Svärd, ordförande på Polisförbundet i Uppsala.

2017 genomförde Polisförbundet en stor nationell undersökning bland sina drygt 20 000 medlemmar. Där framkom att 40 procent av de tillfrågade hade utsatts för hot och våld under de senaste tolv månaderna och 70 procent kände att hoten ökat.

– Skulle vi genomföra en ny undersökning i dag så tror jag tyvärr att resultatet skulle vara värre. Och det finns inget som säger att bilden i Uppsala skulle vara bättre, säger Karin Bölje Svärd

Vad beror hoten på?

– Det är svårt att säga om hoten är något som går i vågor eller om det är en allmän försämring. Men jag kan inte svara på varför hoten nu har uppkommit, säger Karin Bölje Svärd.

Hur det förhöjda stabsläget påverkar den enskilda polisen är svårt att svara på enligt Karin Bölje Svärd som inte kan uttala sig specifikt om den senaste veckans hot.

– Stabsläget är en del i arbetssättet när det inkommer hot för att man ska fokusera på frågan. Medlemmar kommer med frågor och då försöker vi finnas där för dem och visa att vi bryr oss, säger Karin Bölje Svärd.