Det var efter att flera hot riktats mot polisen som man i lördags beslutade att gå upp i stabsläge. Detta innebär att en särskild organisation sätts in för att omhänderta den rådande situationen. Under måndagen ska man ha haft ett flertal möten för att diskutera hotbilden och som tidigare uppgetts råder ingen fara för allmänheten.

– Vi vidtar olika typer av åtgärder för att skydda våran verksamhet. Den särskilda organisationen sätts in för att den övriga polisverksamheten inte ska belastas, säger Lisa Sannervik, presstalesperson hos Uppsalapolisen.

Vad för typ av hot det rör sig om kan polisen inte gå in på och i nuläget ser man hoten som en isolerad händelse och ska därför inte ha några kopplingar till tidigare hotfulla situationer. Enligt tidigare uppgifter till UNT ska det röra sig om ett flertal olika säkerhetshöjande åtgärder.

­– Att gå ut med vilka typer av hot det gäller eller vad vi gör för typ av åtgärder skulle motverka sitt eget syfte så av förklarliga skäl går vi inte ut med det, säger Lisa Sannervik.

Detta är inte första gången som hot riktas mot polisen i Uppsala. I slutet av mars förra året förstärktes bevakningen kring polishuset när man bedömde att det fanns en ökad risk för någon form av angrepp. I november 2017 exploderade en granat i närheten av polishuset och man placerade tungt beväpnade män utanför polishuset.