Flera presentationer ägde rum när Isabella Lövin gästade kommunen för att ta del av det lokala arbetet för minskat klimatavtryck. En presentation höll hon själv i – där hon berättade om regeringens arbete för att motverka nedskräpning av plast. Hon beskriver det som ett stort och växande miljöproblem.

– Haven tar skada eftersom mycket av den förbrukade plasten hamnar där. Det kan ta hundratals år innan en pet-flaska bryts ner och så småningom blir det mikroplaster som hamnar i de minsta organismerna, sedan i fiskarna och därefter på våra tallrikar. Vi vet inte hur detta påverkar oss, säger Isabella Lövin.

Uppsala kommun arbetar med att kartlägga plastanvändning och berättade även om samarbetet vid namn Uppsala klimatprotokoll: där 33 organisationer, inklusive de två universiteten, ingår. Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun, beskriver det som ett "lokalt Parisavtal".

Artikelbild

| Kommunalråd Maria Gardfjell (MP) och klimatstrateg Björn Sigurdson är nöjda med Uppsalas miljöarbete. Utsläppen minskar trots att stadens bostadsbyggande ökar.

– Det är viktigt att enskilda personer ser att kommuner och organisationer gör något. Det gör att ens egna bidrag känns mer värdefulla, säger han.

Kommunalråd Maria Gardfjell (MP) beskriver fossil plast som ett av de dolda utsläppen, men uppger att de står för 17 procent av alla utsläpp från sopförbränning. Hon efterlyser tydligare lagstiftningar.

Vad betyder dagens ministerbesök för kommunen?

– Det är jätteviktigt. En klimatminister kan driva denna fråga på ministermöten i EU för att få genomslag för nödvändiga tankegångar, säger Maria Gardfjell.

Artikelbild

| Björn Sigurdson håller i en av presentationerna som Isabella Lövin tog del av.

Björn Sigurdson tillägger:

– Alla frågor behöver tacklas lokalt, men lika viktig är dialogen lokalt-nationellt. Vi måste förstå varandra för att se gemensamma hinder och regleringar, som behöver tas bort för att kunna göra nytta.