Före nyår berättade tidningen att jourhavande chefsläkaren Hans-Olov Hellström tyckte att sjukhuset klarade julhelgerna bra trots låg bemanning och högt vårdtryck. En bild som inte delas av alla, däribland Uppsalabon Rickard Winberg, som spenderade mellandagarna på sjukhuset i samband med att hans 79-åriga svärmor bröt lårbenshalsen. En bruten lårbenshals bör opereras inom ett dygn, för att underlätta rehabilitering, enligt Vårdguiden.

– Det borde ses som ett rutinärende, säger Rickard Winberg.

Ett dygn blev två och sedan tre. När operationen slutligen blev av var svärmoderns allmäntillstånd så dåligt att hon hallucinerade och det krävdes övervakning dygnet runt. Rickard Winberg beskriver att hon gick från att vara pigg och klar när hon kom till sjukhuset till att inte längre kunna föra sin egen talan.

– Det blev livsfarligt för henne att vara där. Hade operationen gjorts efter 24 timmar hade hon aldrig kommit så långt ner i sitt tillstånd, säger han.

Rickard Winberg poängterar att han inte vill smutskasta personalen på sjukhuset.

– De jobbar med så små resurser och kan inte ge tillräckligt till någon patient. Det blir dåligt för alla i stället, säger han och hävdar att vårdpersonal de mött på sjukhuset också reagerat på bilden som chefsläkaren tog upp efter jul.

Från Vårdförbundets sida anser man att sjuksköterskebrist gör situationen på Akademiska sjukhuset ansträngd. Avdelningsordförande Kristina Lundmark säger att flera medlemmar nekades semester över julhelgerna.

– Jag tror att man är precis på gränsen till ett läge där patientsäkerheten äventyras, säger hon.

Det gäller dock inte bara kring jul och nyår. Emanuel Pettersson på Vårdförbundet har besökt de enheter som har akutintag under helgerna och konstaterar att det rör sig om rött platsläge på sjukhuset, men säger att det i stort sett har sett ut så hela hösten.

– Även tiden som kommer blir tuff, med influensatopp och "vabbruari". Tidigare har personalen brukat få ett andrum på hösten, men så ser det inte riktigt ut längre, säger han.

Ingen av dem vill uttala sig om lårbensbrottfallet och menar att man inte kan dra slutsatser utifrån en enskild patient. Vårdförbundets ståndpunkt är att enda sättet att lösa personalbristen är att ge sjuksköterskorna bättre arbetsvillkor och löneutveckling.

– Som det är nu visar de vad de tycker med fötterna – de byter jobb, säger Emanuel Pettersson.

UNT har sökt chefsläkare Hans-Olov Hellström för kommentar.