Uppsala tingsrätt är inte ensam om att undvika fängelsestraff för personer som döms för internetrelaterade sexbrott mot barn. Praxis ser likadan ut över hela landet. Enligt Håkan Westin, professor i straffrätt vid Uppsala universitet, finns det framför allt en anledning till det.

– Det tunga skälet där är att lagstiftaren sett att det straffet i flertalet fall gynnar fortsatt brottslighet. Så å ena sidan är gärningen värd fängelse, men vi ska undvika fängelse för gärningsmannens skull. Det är en motsägelse i lagstiftningen, säger han.

Artikelbild

| Straffrätt. Enligt Håkan Westin, professor i straffrätt vid Uppsala universitet är lagen motsägelsefull.

Men det finns brott med liknande straffvärde där domstolarna även i praxis dömer ut fängelsestraff, exempelvis mened och grovt rattfylleri - så kallade artbrott.

Artbrott karaktäriseras ofta av att de är svåra att avslöja och blivit mer utbredda på senare tid. På grund av artbrottens karaktär så går rättsväsendet emot vanlig praxis och väljer fängelse som påföljd i syfte att avskräcka andra från att begå samma sorts brott.

År 2003 prövade Högsta domstolen (HD) om barnpornografibrott av normalgraden ska ses som ett artbrott. Med tre röster mot två blev svaret nej.

– Det var en oenig rätt. HD skulle kunna ta ställning på nytt om barnpornografi ska ses som ett artbrott. Men denna typ av domslut håller sig generellt sett väldigt länge. Man håller fast till det nästan blir en lagändring på området, säger Håkan Westin.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, säger att det är lätt att känna avsky inför barnpornografibrott och andra typer av sexualbrott mot barn via internet. Men att man inom juridiken måste vara pragmatisk.

­– Lagstiftningen kan inte drivas av upprördhet utan av rationalitet och med målet att så få människor som möjligt skadas. Fängelse leder många gånger till mer brottslighet, säger han.

Enligt Jerzy Sarnecki är det viktigare att förövarna får tillgång till adekvat behandling. Han menar också att det många gånger är tillräckligt med straff att bara bli lagförd för sexbrott mot barn

– De här förövarna är de mest avskydda i hela samhället och förlorar ofta sitt sociala sammanhang. Fängelse kostar bara en massa pengar för oss som skattebetalare. Men de som begår de riktigt grova brotten såsom exempelvis våldtäkt mot barn ska såklart skaka galler.