Det är en så kallad medborgarbudget som lagt grund för omröstningen. Invånarna har fått lägga fram förslag för hur skattemedel ska användas lokalt. Utegym i Hammarskog fick flest röster tillsammans med lekplatsbelysning i Vänge och iordningställande av en plats för gemensamma aktiviteter i Skogstibble.

– Medborgarbudgeten är ett sätt att ge de som bor på landsbygden chansen att bestämma hur deras område ska utvecklas och det är glädjande att många har deltagit. Alldeles för länge har landsbygden varit nedprioriterad, steg för steg ändrar vi på det, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Alla boende i respektive område, oavsett ålder, kunde delta i omröstningen, totalt röstade 817 personer om hur 528 000 kronor ska fördelas. Utegymmet i Hammarskog ska utformas av kommunen tillsammans med den person som gav förslaget. Vilda Västern-lekplatsen i Vänge kommer få belysning för att den även ska kunna användas kvällstid. Bredvid kyrkan i Skogstibble kommer en plats iordningställas för gemensamma aktiviteter.