Under lördagen befann sig ett trettiotal miljöaktivister på Stora torget, spelade hög musik och störde valarbetarna. Ingen larmade, men patrullerande polis såg händelsen och samtalade med aktivisterna så att de kunde fortsätta framföra sitt budskap, men utan att störa valarbetarna.

– De stod väldigt nära valarbetarna så situationen kunde upplevas som hotfull. Jag har ingen vetskap om det var något särskilt partis valstuga de störde, säger Daniel Wikdahl vid polisen.

Det kommer att skrivas en anmälan om icke tillståndsgiven sammankomst. Det finns ingen misstänkt.