Stormen Alfrida som drog över Uppsala län i början av januari lämnade tusentals hushåll utan el och i flera fall skulle det dröja veckor innan den kom tillbaka. Först den 24 januari meddelade Vattenfall att alla kunder återfått strömmen efter stormen.

– Sedan dess ligger det provisoriska elledningar på marken som håller nätet stabilt. Just nu jobbar vi vidare i skog och mark med att återuppbygga elnätet och det beräknas att ta ett halvår, säger Mikael Björnér, kommunikationsansvarig på Vattenfall.

Hur många kunder som totalt drabbats i Uppsala län är dock ännu för tidigt att säga något om. Men i hela det stormdrabbade området rör det sig om tusentals kunder och Vattenfalls totala lagstadgade avbrottsersättningar uppgår till 350 miljoner. Men siffrorna kommer bli ännu mer omfattande då Vattenfall fortfarande ska betala ut skadestånd i enskilda ärenden.

– Vår skadeståndsavdelning jobbar löpande med att utreda ärendena som kommer in och gör bedömningar från fall till fall. Det rör sig om allt från hyra av elverk till hotellnätter, säger Mikael Björnér.

Vintern fortsätter dock att utmana Vattenfall. Den gångna helgens kraftiga snöfall störde reparationerna då flera träd var försvagade efter stormen Alfrida.

– Flera försvagade träd föll på våra ledningar och orsakade elavbrott så många av våra montörer fick omfördelas och prioritera akuta ärenden, säger Mikael Björnér.