Det finns flera anledningar till att Uppsala Vatten höjer taxan. En är extra kostnader för den stora översvämningen i somras. En annan är nya lagkrav som gör att kostnaderna för skydd av va-anläggningar i form av stängsel, larm eller it ökar.

– Vi måste kunna leverera dricksvatten oavsett vad som händer. Därför behöver vi kontinuerligt förstärka skydd och kontroll för att säkra rent dricksvatten, säger va-chef Bertil Lustig.

Löpande underhåll, kostnader för rening av miljögiftet p-fas och utbyggnaden av va-nätet när Uppsala växer är annat som fördyrar.

Står inte de boende för kostnaderna för vatten och avlopp när nya hus byggs?

– Jo inom själva fastigheten och för det lokala nätet. Men vi bygger ledningarna fram till anslutningspunkten. När ledningsnätet blir större så måste vi också förstärka kapaciteten i nätet, säger Bertil Lustig.

Ni höjde taxan med 20 procent förra året. Räckte inte det?

– Vi ligger fortfarande under genomsnittet för jämförbara kommuner i landet. När vi sätter taxan så tittar vi tre år framåt och tar då hänsyn till de faktorer som vi känner till. Vi får varken gå med vinst eller förlust och kan därför inte ta höjd för oförutsedda utgifter, säger Bertil Lustig.

Höjningen på 12 procent motsvarar en ökning med 58 kronor i månaden för ett enbostadshus som förbrukar 150 kubikmeter vatten i månaden. Det ger en total årskostnad på 6 256 kronor.

För en lägenhet i ett flerbostadshus med 15 bostäder och en total årsförbrukning på 2000 kubikmeter vatten blir höjningen cirka 37 kronor i månaden. Det ger en total årskostnad per lägenhet på 4037 kronor.