Till flygvapnets egen igenkänningsfanfar, framförd på trumpet, tog överste Anders Persson under en ceremoni under onsdagen över befälet för flygvapnets stab i Uppsala, i egenskap av flygstabschef.

– Flygvapnet står inför en kraftfull förnyelse under de kommande 10 till 15 åren. Staben i Uppsala kommer att leda flygvapnet i den processen, säger Andres Persson.

I den nya flygstaben gifts delar som varit spridda på förband runt om i Sverige och på högkvarteret i Stockholm ihop. Från Uppsala ska nu flygvapnet ledas i alla sina delar, från incidentberedskap och operativa beslut till utbildning av soldater och officierare, samt inköp och service av materiel, som stridsflygplan och helikoptrar.

Artikelbild

| Det var med viss miltärisk pompa och ståt som Flygstaben i Uppsala invigdes. Nu kommer det svenska flygvapnet ledas från Ärna.

För Anders Persson innebär jobbet som chef för flygstaben en återkomst till Uppsala. Tidigare har han varit garnisonschef här och också flugit på Ärna under F16-tiden.

Kommer det att flygas mer i Upsala nu?

– Nej, inte annat än att det kommer att bli fler besök och att en del av dem kommer att flyga direkt hit, säger han.

Men på sikt skulle det kunna bli mer flygverksamhet i Uppsala. Försvarsledningen har nämligen i sina så kallade perspektivstudier pekat ut ett framtida behov av två stridsflygsdivisioner i Mälardalsområdet.

Artikelbild

| Generalmajor Mats Helgesson är flygvapenchef och kommer att verka från Uppsala garnison. "Nu blir vi mer kompletta eftersom flygvapnet via verksamhetsövergången från FMV också tillförs flygverkstäderna, driftstyrningen och servicefunktion", säger han.

– Och då ligger förstås Uppsala nära till hands, säger Anders Persson.

LÄS MER: Svenska flygvapnet ska ledas från Uppsala

Artikelbild

Nu är det svenska flygvapnets ledning på plats i Uppsala. Under onsdagen hölls invigningen av flygstaben.

I och med att flera delar av ledningen nu samlas i en stab, som flyttas ut ur Försvarsmaktens högkvarter till en egen lokalisering, stärks dess högsta ansvariga, flygvapenchefen, i sin roll. Den som har den titeln i dag är Mats Helgesson, generalmajor, som talade under invigningen.

– Äntligen är vi på plats. Det här är bra för försvaret av Sverige, sa han i öppningen av sitt tal.

Även han berörde de nya tongångar som hörs från politiker om synen på Försvarsmakten och hur mycket resurser som ska läggas där. Skälet till det är säkerhetsläget i världen.

– Med rådande omvärldsläge kommer vi att se en utveckling för vår verksamhet av både kvalitet och kvantitet på ett sätt som ingen av oss varit med om.

Han öppnade också för att närma sig det civila Uppsala.

– Jag ser framför mig samverkan mellan skolor, kommun och näringsliv, sade han.

I dag arbetar knappt 1 000 personer på Uppsala garnison. När flygstaben är helt på plats senare under 2019 ska antalet ha växt med cirka 150 personer.