Den 3 mars 2013 tar en 45-årig man i Göteborgsområdet kontakt med en 13 årig flicka från Kumla via nätet. Han pressar och hotar henne till att skicka bilder på sig själv och onanera framför webbkameran. Flickan ber honom flera gånger att sluta och att lämna henne ifred men mannen fortsätter. Några dagar senare tar flickan sitt liv - den enda utvägen hon ser. Den här tragiska händelsen fick stor uppmärksamhet i medierna men är långt ifrån det enda exemplet på barn som drivs till total desperation av nätförövare menar Linda Jonsson, universitetslektor vid Barnafrid som är ett nationellt kompetenscentrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

– Det framgår av flera rättsfall att de här förövarna använder sig av hot för att få sin vilja igenom, alltifrån att de säger att de ska döda barnens hund till att döda familjemedlemmar. Barnen blir jätterädda och har många gånger ett skyddsbehov, säger hon.

Linda Jonsson har forskat kring sexuella övergrepp mot barn via nätet under flera år, och enligt henne skuldbelägger barnen ofta sig själva när övergreppen sker online.

Artikelbild

| Expert. Linda Jonsson är universitetslektor vid Barnafrid som är ett nationellt kompetenscentrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn i Linköping.

– I och med att barnen ibland sökt upp sin egen förövare genom att exempelvis börja skriva till personen känner de jättemycket skuld och skam. Men det är aldrig barnets fel. Oavsett vad barnet har skickat eller skrivit så är det aldrig barnets fel, säger hon.

Ytterligare en problematik gällande just sexuella övergrepp som begås online är enligt Linda Jonsson att övergreppen i viss mån aldrig tar slut.

– Vi brukar säga att övergrepp som är dokumenterade fortsätter i all evighet. Övergreppen tar inte slut på grund av att det inte går att kontrollera att bilderna eller filmerna inte sprids vidare. Det leder till att barnen ofta drabbas av allvarlig psykisk ohälsa.

Sannolikheten för att fler ska ha sett bilderna är liten, men samtidigt går det inte att veta säkert menar Linda Jonsson.

– Det är jätteviktigt att jobba preventivt. Vi vuxna behöver ha en bra kontakt med barnen så att de vågar öppna upp sig. Många barn berättar för en kompis men lovar då att hålla det hemligt och vågar inte bryta det löftet. Vi måste lära barn att det är okej att berätta den sortens hemligheter.

Om det är en speciell typ av barn som utsätts för sexuella övergrepp online vet man inte enligt Linda Jonsson. Men hon har genomfört en forskningsstudie för att ta reda på just det. Resultaten kommer att redovisas om några veckor.