UNT har tidigare skrivit om att äldreboenden i Uppsala kommun, som drivs enligt en så kallad LOV-modell, får sänkt ersättning med 10 procent.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet driver demensboendet Ebbagården och motsatte sig inledningsvis att teckna ett nytt avtal med kommunen. Med 33 boende räknar de med att förlora intäkter på två–tre miljoner kronor per år.

Av hänsyn till vårdtagarna slöts till slut ett avtal med start 1 april.

– Vi ville inte utsätta dem för en omflyttning, sade stiftelsens direktor Lennart Lindgren i början av mars.

– Går det inte att hålla en god kvalitet finns en reell möjlighet att säga upp avtalet med tolv månaders varsel.

Även huvudmannen för det ideellt drivna äldreboendet Andreas And skrev motvilligt på ett nytt avtal som nyligen började gälla. Stiftelsen Andreas Ands minne menar att det är omöjligt att bedriva vård av god kvalitet efter prissänkningen och kommer att skjuta till medel från sitt kapital för att klara verksamheten. När medlen är slut om ett tiotal år kommer man att tvingas lägga ner, hävdar styrelsen.

En fördyrande omständighet uppges vara att Andreas And är en liten enhet med sina 29 boende. Ulf Henricsson, som är ordförande i stiftelsens styrelse, menar att det är omöjligt att göra rationaliseringar som motsvarar den sänkta ersättningen.

– Vi har cirka 30 helårsarbetskrafter. Ska vi klara av att driva det med den ersättning som kommunen ger oss måste vi ta bort fem tjänster. Jag vet inte alls varifrån vi skulle kunna ta dem.

– Tiden med de äldre och vården skulle bli sämre, det är fullt klart. Det kan vi inte klara av och det vill vi inte. Pengarna har styrt för mycket, säger Ulf Henricsson.

Äldrenämnden går med underskott. Hur ska de komma tillrätta med det?

– Det är dyrt med äldrevård. Man måste inse att den kostar väldigt mycket. Hur dyr den får vara, det är det vi tvistar om. Vi hoppas att kommunen sätter sig ner och funderar över om det här är riktigt. Det här är inte bara en budgetfråga, det är även en kvalitetsfråga.

Uppsala kommun har tidigare uppgett att de äldreboenden som kommunen driver i egen regi har lägre ersättning per vårddygn än de boenden som omfattas av LOV. Däremot har kommunen inte velat lämna ut de siffror som uträkningarna baseras på.

Efter beslut i kammarrätten har Diakonistiftelsen Samariterhemmet fått resultaträkningarna för två kommunala boenden. De uppger att de nu ska analysera siffrorna och, om möjligt, ta fram ett jämförelseunderlag.