Som UNT tidigare rapporterat anser kommunen att äldreboenden som drivs enligt den så kallade LOV-modellen får för hög ersättning. Därför har fullmäktige beslutat om en sänkning med 10 procent.

Diakonistiftelsen Samariterhemmet, som ansvarar för Ebbagården, har tidigare övervägt att lägga ner sina demensavdelningar med 33 vårdtagare, till följd av de lägre ersättningarna.

Men stiftelsen har nu beslutat att skriva under ett nytt avtal med kommunen. Det medför en reducering från 2 100 till 1 829 kronor per dygn och vårdtagare, vilket är den nya prisnivå som kommunen fastställt för alla LOV-drivna äldreboenden.

Artikelbild

UNT skrev om Ebbagården den 6 mars i år.

Diakonistiftelsen har undertecknat det nya avtalet under protest.

– Vi är mycket upprörda över att kommunen inte är beredd att betala för god demensvård utan ger samma låga ersättning som till andra vårdboenden för äldre. I synnerhet när det gäller en icke-vinstdriven verksamhet som det här är frågan om, säger Lennart Lindgren, direktor vid Diakonistiftelsen Samariterhemmet.

Innan avtalet undertecknades hotade Diakonistiftelsen att lämna Ebbagården med kort varsel. Det hade kunnat leda till att kommunen tog över ansvaret för de boende och omplacerade dem till andra lokaler.

– Vi gick med på avtalet enbart av omsorg om de boende, vi ville inte utsätta dem för en omflyttning. Vi ska nu pröva att driva Ebbagården några månader med den lägre ersättningen. Går det inte att hålla god kvalitet finns en reell möjlighet att säga upp avtalet med tolv månaders varsel, säger Lennart Lindgren.

Äldrenämndens ordförande Monica Östman (S) menar att det går att erbjuda bra demensvård till den reducerade taxan på 1 829 kronor per vårddygn.

– Det är mer än vad de äldreboenden får som sköts av kommunen och vad jag kan se håller de god kvalitet, säger hon.

Uppsala kommun har jämfört sin LOV-taxa med fem Stockholmskommuner. I dessa fem kommuner är snittersättningen 2 020 kronor per vårddygn för demensvård vilket innebär att man ligger 10 procent över Uppsalas prisnivå på 1 829 kronor dygnet.

De borgerliga partierna i äldrenämnden har reserverat sig mot sänkningen av LOV-beloppet. Enligt Alliansen har man inte fått ut ett tillräckligt underlag för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

– Gång på gång har vi begärt att få veta hur man räknat fram ersättningen men vi har bara fått bristfälliga uppgifter, hävdar Stefan Hanna (C), andre vice ordförande i äldrenämnden.

Monica Östmans version är dock att de borgerliga har fått ta del av alla handlingar som finns.